बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रिया, लाभ आणि पात्रता : Bandhkam Kamgar Nondani – construction workers Registration

Bandhkam Kamgar Nondani : राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नुतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

बांधकाम कामगार नोंदणी (Bandhkam Kamgar Nondani) करून तुम्ही वेवेगळ्या योजनांचा लाभ घेऊ शकता. यामध्ये खलील योजनांचा समावेश आहे. 

 1. विविध कल्याणकारी योजना
 2. शैक्षणिक योजना  
 3. आरोग्यविषयक योजना 
 4. आर्थिक मदत योजना 

बांधकाम कामगारांच्या मुलीच्या विवाहासाठी 51 हजाराची मदत

बांधकाम कामगाराच्या मुलीला विवाहाच्या वेळी 51 हजार रुपयाची मदत केली जाते.  यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे आहेत 

 1. Daughters marriage certificate
 2. ration card aadhar card of daughter
 3. school leaving certificate or birth certificate

बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक मदत Educational Scholership for registered construction workers

नोंदणी साठी प्रक्रिया व कागदपत्र नमुने 

येथे डाऊनलोड करा 

All the benefits under this head are applicable only for 1st two children of registered construction workers

 1. 1th to 7th class students Rs 2500 per year
 2.  8th to 10th class students Rs 5000 per year
 3. 10th to 12th class students Rs 10000 per year (for securing 50% or more percentage)
 4.  11 to 12 class students Rs 10000 per year
 5.  for degree courses Rs 20000 per year (also applicable for wife of registered construction worker0

बांधकाम कामगार मंडळाकडून शैक्षणिक सहाय्य, सामाजिक व सुरक्षा, आरोग्यविषयक व अर्थसहाय्याच्या एकूण 29 विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. 

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने माहे जुलै 2020 पासून ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नुतनीकरण व लाभ वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

Bandhkam Kamgar Nondani : Documents required for registration

To get registered with board, form-V has to be filled and submitted along with following documents.

 1. Proof of Age
 2. 90 days working certificate
 3. Residence proof
 4. Identity proof
 5. 3 Passport Sized Photographs

बांधकाम कामगारांसाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना राबिवल्या जातात. आता पुन्हा तीन नवीन योजना सुरू करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांकरीता तीन नवीन योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे 

त्या नवीन तीन योजना खलील प्रमाणे 

 1. बांधकाम कामगाराच्या एका मुलीच्या विवाहाकरीता 51 हजार रुपये देण्यात येणार आहे.
 2. बांधकाम कामगाराचा अपघात होऊन हात किंवा पाय निकामी झाल्यास कृत्रीम हात किंवा पाय बसविण्यासाठी अर्थसहाय्य
 3. बांधकाम कामगाराचा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याचे शव मूळ गावी पाठविण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च मंडळ करणार आहे

बांधकाम कामगारांना संसार उपयोगी वस्तू

 संसार उपयोगी संच वस्तूनग
ताट4
वाटया8
पाण्याचे ग्लास4
पातेले झाकणासह1
पातेले झाकणासह1
पातेले झाकणासह1
मोठा चमचा (भात वाटपाकरीता)1
मोठा चमचा (वरण वाटपाकरीता)1
पाण्याचा जग (2 लीटर)1
मसाला डब्बा (7 भाग)1
डब्बा झाकणासह (14 इंच)1
डब्बा झाकणासह (16 इंच)1
डब्बा झाकणासह (18 इंच)1
परात1
प्रेशर कुकर 5 लिटर (स्टेनलेस स्टील)1
कढई (स्टील)1
स्टीलची टाकी (मोठी) झाकणासह व वगराळासह1
एकूण30

Leave a Comment