गाय गोठा अर्ज सुरु : मनरेगा मधून 1 लाख 60 हजार अनुदान : MG Narega Gay Gotha Arj

MG Narega Gay Gotha Arj: शेतकऱ्यांना शेती तसेच पशुपालनासाठी आर्थिक मदत व्हावी म्हणून गाय गोठा बांधण्यासाठी सरकार 1,60,000 रुपये अनुदान दिले जाते.

ज्याच्या मदतीने शेतकरी गायीसाठी शेड बांधून सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतात.

MG Narega Gay Gotha योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, आम्ही आमच्या लेखाद्वारे पात्रता, लाभ वैशिष्ट्ये, उद्दिष्टे आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल तपशीलवार वर्णन करणार आहोत.

जनावरांचे शेड (गाय गोठा) बांधण्यासाठी शासनाचे अनुदान

शासनाकडून पशु शेड बांधण्यासाठी आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात अनुदान देत आहोत.

  • पशुपालकांकडे असलेल्या जनावरांची संख्या तीन असल्यास, पशुशेड बांधण्यासाठी शासन ७५,००० ते ८०,००० रुपये अनुदान देते.
  • जर एखाद्या शेतकऱ्याकडे जनावरांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असेल, तर या योजनेंतर्गत शेड बांधण्यासाठी सरकार 1,16,000 रुपयांची आर्थिक मदत करेल.
  • तुमच्याकडे गायी आणि म्हशींची संख्या जास्त असल्यास सरकारकडून 1,60,000 रुपये अनुदान दिले जाईल.
  • अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाईल. शेतकऱ्यांना जनावरांचे शेड सहज बांधता येणार आहे.

गाय गोठा अनुदानासाठी

अर्ज येथे करा 

Leave a Comment