पोलीस भरती २०२४  जाहिरात , अर्ज आणि जागा : Police Recruitment 2024

राज्यात पोलीस भरती  २०२४ जागा १४२९४ 

पोलीस भरती बाबत मूळ जाहिरात            डाऊनलोड 

पोलिस भरती २०२४ ऑनलाईन अर्ज लिंक    येथे पहा

पोलिस भरती २०२४ जिल्हा निहाय जागा        

अ. क्र.पोलीस दलपदसंख्या
1पोलीस शिपाई (छ. संभाजीनगर- लोहमार्ग)80
2पोलीस शिपाई चालक (रायगड-अलिबाग)31
3पोलीस शिपाई (पुणे ग्रामीण)448
4पोलीस शिपाई चालक (पुणे ग्रामीण)48
5पोलीस शिपाई चालक (सिंधुदुर्ग)24
6पोलीस शिपाई (सिंधुदुर्ग)118
7लोहमार्ग पोलीस शिपाई (मुंबई)51
8पोलीस शिपाई चालक (पुणे-लोहमार्ग)18
9पोलीस शिपाई (पुणे-लोहमार्ग)50
10पोलीस शिपाई चालक (ठाणे शहर)20
11पोलीस शिपाई (पालघर)59
12पोलीस शिपाई (रत्नागिरी)149
13पोलीस शिपाई चालक (रत्नागिरी)21
14लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक (मुंबई)4
15पोलीस शिपाई (नवी मुंबई)185
16पोलीस शिपाई (ठाणे शहर)666
17पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण)126
18पोलीस शिपाई चालक (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण)21
19पोलीस शिपाई (जालना)102
20पोलीस शिपाई चालक (जालना)23
21पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर)212
22कारागृह शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर)315
23पोलीस शिपाई चालक (बीड)5
24पोलीस शिपाई (बीड)165
25पोलीस शिपाई (लातूर)44
26पोलीस शिपाई चालक (लातूर)20
27पोलीस शिपाई (परभणी)111
28पोलीस शिपाई चालक (परभणी)30
29पोलीस शिपाई (नांदेड)134
30पोलीस शिपाई (काटोल SRPF)86
31पोलीस शिपाई (अमरावती शहर)74
32पोलीस शिपाई (वर्धा)20
33पोलीस शिपाई (भंडारा)60
34पोलीस शिपाई (चंद्रपूर)146
35पोलीस शिपाई (गोंदिया)110
36पोलीस शिपाई (गडचिरोली)742
37पोलीस शिपाई चालक (गडचिरोली)10
38पोलीस शिपाई (नाशिक शहर)118
39पोलीस शिपाई (नागपूर ग्रामीण)124
40पोलीस शिपाई (अहमदनगर)25
41पोलीस शिपाई (दौंड SRPF)224
42पोलीस शिपाई चालक (अहमदनगर)39
43पोलीस शिपाई (जळगाव)137
44पोलीस शिपाई (सोलापूर ग्रामीण)85
45पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर ग्रामीण)9
46पोलीस शिपाई (मुंबई)2572
47कारागृह शिपाई (दक्षिण विभाग, मुंबई)717
48पोलीस शिपाई (हिंगोली)222
49पोलीस शिपाई (SRPF कुसडगाव)83
50पोलीस शिपाई (धुळे)57
51पोलीस शिपाई (नंदुरबार)151
52पोलीस शिपाई (सातारा)196
53पोलीस शिपाई (अकोला)195
54पोलीस शिपाई (धाराशिव)99
55पोलीस शिपाई (अमरावती ग्रामीण)198
56पोलीस शिपाई (ठाणे ग्रामीण)81
57पोलीस शिपाई (पिपरी चिंचवड)262
58पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर)13
59पोलीस शिपाई चालक (ठाणे ग्रामीण)38
60पोलीस शिपाई चालक (सातारा)39
61पोलीस शिपाई (SRPF धुळे)173
62पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1)315
63पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1)362
64पोलीस शिपाई (SRPF मुंबई)446
65पोलीस शिपाई (SRPF नवी मुंबई)344
66पोलीस शिपाई (SRPF अमरावती)218
67पोलीस शिपाई (SRPF छ. संभाजीनगर)173
68पोलीस शिपाई (SRPF नागपूर)242
69पोलीस शिपाई (SRPF जालना)248
70पोलीस भरती (कोल्हापूर)182
71पोलीस शिपाई (SRPF दौंड गट 7)230
72पोलीस शिपाई (SRPF सोलापूर)240
73पोलीस शिपाई (SRPF देसाईगंज)189
74पोलीस शिपाई (SRPF गोंदिया)133
75पोलीस शिपाई (नागपूर- लोहमार्ग)4
76कारागृह शिपाई (पुणे)513
एकूण14294